MY – História slovenského trampingu

Český mesačník MY z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska  pravidelne uverejňuje články z prostredia trampingu. V zime 2019-2020 bol oslovený D’Ady (šéfredaktor nášho občasníka SEVERKA), aby napísal článok o histórii trampingu na Slovensku.
Vzhľadom na stanovený rozsah z toho nakoniec boli články dva, hoci aj tak silne skratkovité a kĺzajúce len po povrchu témy. I tak však veríme, že poskytujú základný prehľad o tom, že tramping na Slovensku má silné korene, bohatú minulosť, schopnú prítomnosť a nádejnú budúcnosť.

po kliknutí na náhľad sa v novom okne otvorí pdf súbor

Comments are closed.