Začiatky

Myšlienku múzea trampingu na Slovensku oživil v novom tisícročí kamarát Frico z Kalnej nad Hronom. Keďže v Čechách tiež prebieha podobná iniciatíva pod vedením Sama (PHA) a Prcka (Tišnov), uskutočnilo sa v novembri 2003 prvé organizačné stretnutie na Hodruši.

[chalupa] [seslost]
[Frico, Sam, Puky] [Prcek, Tik, Zuzana]

Zúčastnili sa za českú stranu Sam, Prcek s partnerkou a Zuzana, za slovenskú domáci Frico, D’Ady za Severku, Puky ako možný spolupracovník v oblasti hudobnej kultúry a Tik z Košíc za východoslovenský región.

Účastníci si vymenili názory a pohľady na možný vývoj a smerovanie múzea a dohodli sa tiež na niekoľkých bodoch spoločného postupu. Kamaráti z Čiech spolu s Tikom si spravili v sobotu malý výjazd do okolia.


Už v novom roku sme kontaktovali p.Halmovú, riaditeľku SNM – Etnografického múzea, aby sme preskúmali nejaké možnosti spolupráce. Stretnutia sa zúčastnili Modok ako štatutár Združenia Severka, ktoré bude aktivity súvisiace s múzeom zastrešovať, Frico a D’Ady.

[v Etnografickom múezu]

Načrtnuté možnosti nás príjemne prekvapili, netreba však mať veľké oči. Čo bude nasledovať, bude závisieť od budúcej situácie v SNM, ale najmä od našich časových a finančných možností. Čitateľov SEVERKY budeme samozrejme informovať na tejto stránke. Všeličo, čo s múzeom súvisí nájdete tiež na {D’Adyho webe o trampingu}.

Pokiaľ je mi známe, kamaráti za riekou Moravou zatiaľ tiež ďalej nepokročili.

Comments are closed.