Archív T.O.

Na stránkach Trampského múzea budú postupne uverejňované aktualizované zoznamy T.O. na Slovensku, ako aj doplnky a opravy k trampským osadám uverejneným v minulosti na stránke TRAMPNET.


T.O. Eldorádo (1945)

Z kroniky osady podľa starého rukopisu šerifa Franca, ktorý sa našiel v 70. rokoch minulého storočia pri búraní domu v haraburdí na povale: Po prechode frontu bola založená osada Lyšáci, jej prvými členmi sa stali  Kid, Franc, Dahol, Lácej. Títo priekopníci trampingu na Trenčianskej ul. a okolia sme vyrazili na potulku…

Pokračovanie článku