Archív T.O.

Na stránkach Trampského múzea budú postupne uverejňované aktualizované zoznamy T.O. na Slovensku, ako aj doplnky a opravy k trampským osadám uverejneným v minulosti na stránke TRAMPNET.


S.T.O. Bratislava (1964)

S.T.O. Bratislava – Spojené trampské osady Slepička, Dakota, Asunción založené 28. septembra 1964. Zakladala ho partia asi 20 ročných kamarátov. Poznali sa už skôr z bydliska alebo z miest v Malých Karpatoch, kam chodievali vandrovať ako členovia vyššie spomenutých osád, niektorí aj bez osady. Podnetom k založeniu bola príležitosť odkúpiť…

Pokračovanie článku

T.O. Askalona (1945)

O osade ASKALONA boli na Trampnete, či v Pekelníkovom archíve len stručné informácie: Podľa pamätnej vlajky osady ASKALONA z roku 1975, tak ako sú na zadnej strane tejto vlajky podpísy osadníkov,  osada ASKALONA mala týchto členov: Chaplin, Tipši, Aši, Indián, Jack, Harry, Syseľ, Diny a Kalifornia.  Ich  prvá chatka stávala v borovom…

Pokračovanie článku

T.O. Eldorádo (1945)

Z kroniky osady podľa starého rukopisu šerifa Franca, ktorý sa našiel v 70. rokoch minulého storočia pri búraní domu v haraburdí na povale: Po prechode frontu bola založená osada Lyšáci, jej prvými členmi sa stali  Kid, Franc, Dahol, Lácej. Títo priekopníci trampingu na Trenčianskej ul. a okolia sme vyrazili na potulku…

Pokračovanie článku