Archív časopisu

Archív občasníka SEVERKA

Hoci Severka mala od začiatku v podtitulku text trampský občasník, vychádzala vcelku pravidelne. Od roku 1990 sme prešli na periodicitu 4 čísel do roka, ktorú sa nám, s výnimkou „krízových rokov“ 1997 a 1998, darí udržať  dodnes. V neskorších rokoch sme občasný výpadok kompenzovali vydaním dvojčísla.
Spočiatku boli označované len poradovým číslom, ale už od 1/91 sa prešlo na označenie poradovým číslom v roku.
Rozsah je spravidla 28 strán A4.
Grafika obálky bola najprv jednotná, odlíšená podľa ročného obdobia symbolmi indiánskych mesiacov. Pre spestrenie sa neskôr pristúpilo k farebnému prevedeniu. V rokoch 1993-1998 sa ustúpilo od jednotného dizajnu, no farebná obálka ostala. Vnútro časopisu bolo, pochopiteľne, čierno-biele.
Od čísla 2/98 došlo k zmene dizajnu a celý časopis sa tlačil vo farbe. Jednej farbe… Nástup digitálnej tlače znamenal návrat k čierno-bielemu prevedeniu a od čísla 1/2012 celkový redizajn časopisu.
Od roku 2021 je Severka oživená farebnou obálkou, v tomto roku však vyšli len tri čísla – posledné 3,4/2021 ako rozšírené dvojčíslo.

súbory sú umiestnené na google disku Trampského múzea vo formáte pdf

1989 – 1998

1999 – 2011

2012 – 2019

2020 – 20xx

Comments are closed.