Pesničky trampských ciest

(pozn.: po ukončení výstavy článok inovujeme o fotodokumentáciu, za ktorú ďakujeme Haluzovi. Odkaz na fotoalbum nájdeš na konci článku.)

Trampské združenie Severka, najmä v osobe svojho člena Jaroslava „Frica“ Flídra pripravilo v Tekovskom múzeu v Leviciach, v priestoroch mestského hradu, výstavu „Pesničky trampských ciest“. Výstava je zameraná na predstavenie trampingu a trampskej kultúry laickej verejnosti a nekladie si za cieľ detailné zmapovanie tohto fenoménu.

Vzhľadom na zameranie výstavy sa v prvej časti expozície návštevníci môžu zoznámiť s históriou trampského hnutia, ale aj súčasnými aktivitami – či už TZ Severka (časopisy, spevníky, iné publikácie), alebo Tramp Clubu Bratislava, jednotlivcov zo Slovenska, Čiech aj spoza oceánu.

Nasledujú počiatky  trampskej piesne a jej prezentácia. Najskôr v období 2. svetovej vojny na „speváckych závodoch“, neskôr na prelome 60.-70. rokoch začiatky Porty, až po festivaly, ktoré pretrvali do dnešných čias. Niektoré len slovom, iné fotkou, či dvoma. Najväčší priestor je venovaný Ozvenám ciest, ktoré boli osobitým fenoménom. Zozbieranie materiálov o Ozvenách ciest bolo nakoniec aj podnetom pre usporiadanie tejto výstavy.

Osobitné vitríny zavedú na českú scénu a predstavia úspechy Slovákov na Porte, festivale v Horním Jelení a Mohelnickom dostavníku. Z veľkého množstva autorov a osobností trampskej hudby dostali priestor aspoň štyria – dvaja žijúci (Edo Mráz – Ďateľ, Rudolf Ďurkovič – Dolfo) a dvaja, ktorí už naše rady opustili (Ján Lukačovič – Plameň, Beďo Jarkovský – Kiwi) .

Počas prehliadky sprevádza návštevníkov hudobný podmaz slovenských piesní nášho žánru.

Vernisáž sa konala v sobotu 13. augusta 2022. Článok s niekoľkými fotografiami je na stránkach TZ Severka. Skôr, ako sa prítomní odobrali k vitrínam s výstavou a stolom s občerstvením, odovzdal D’Ady ocenenia „Zlatý odznak Johna Hawkinsa“. Na základe prevzatia pozostalosti po Jozefovi Zelnerovi – Pekelníkovi pokračuje TZ Severka v udeľovaní odznaku, ktorý odovzdával Pekelník v rokoch 2006-2018. (Kompletný zoznam týchto držiteľov je na stránke TRAMPNET.)

Odznak bol udelený:

Eduardovi Mrázovi – Ďatľovi, za celoživotný prínos v oblasti trampskej hudby
Rudolfovi Ďurkovičovi – Dolfovi, za celoživotný prínos v oblasti trampskej hudby
Vladislavovi Horváthovi – Aťovi, za prínos k zachovaniu trampskej histórie
Pavlovi Ďurkovičovi – Poldolfovi, za prínos k zachovaniu trampskej histórie
Jaroslavovi Flídrovi – Fricovi, za prínos k zachovaniu trampskej histórie
Martinovi Mázorovi – Tarzanovi, in memoriam, za celoživotný prínos v oblasti propagácie trampingu

Poďakovanie za pomoc pri organizácii výstavy patrí zamestnancom Tekovského múzea a všetkým, čo poskytli materiály, fotografie, dvoj- i trojrozmerné exponáty, alebo aspoň dobrú radu a slová povzbudenia:

Andy Bábovka, T.O. Pohoda
Bludný Hobo, T.O. Anita
Čárli, T.O. Eldorádo 1945
Ďateľ, T.O. Lesní škriatkovia
Hadži, T.S.
Kremienok, skupina Rolničky
Old sherif , T.O. Čierny trojuholník
FOtep , T.O. Veselý býk
Pedro , T.O. Pohoda
Plamienka, T.S.
Rupsak, T.O. Chočská fialka
Sloník , T.O. Sitting Bull
Stonge, B.S.P.
Túlavá Jackie , T.O. Hadie údolie
Turek, T.S. Od Slanča
Vlk, T.O. Yukon
Zugo, T.O. Dunajský kormorán
členovia TZ Severka

Ďalšie exponáty pochádzajú z pozostalostí kamarátov:
Brčko, T.O. Zálesák
Dalík, T.O. Yucatan
Pekelník, T.O. Hay river
Plameň, T.O. Malí bobri
Šperhák jr., T.S.

Výstava v Kapitánskej budove levického hradu bola ukončená 30. 10. 2022.

Bohatú fotodokumentáciu ci môžeš pozrieť v albume na Zonerama.

foto: Evka Kováčová

Comments are closed.