První stálé trampské muzeum

Ahoj kamarádky a kamarádi, vážení příznivci trampského muzea,

na 11. Slovenskočeském potlachu na Dunaji se jednomyslně více jak 150 sheriffů trampských osad dohodlo, aby vzniklo “První stálé trampské muzeum”, kde by byl tramping co by kulturní dědictví čs. národa uchován pro další pokolení. Členům KFTP z Horního Jelení se tento nápad zalíbil a rozhodli jít touto cestou, kterou si trampové na Dunaji odsouhlasili. Do doby nežli by takové muzeum vzniklo, založili Mobilní trampské muzeum a s ním 12 let vystavují po České a Slovenské republice, v Chrasti letos na jaře proběhla jubiljení 75. výstava trampského muzea.

Mezitím probíhala jednání na nejrůznějších úrovních a v nejrůznějších lokalitách ohledně stálého trampského muzea. Někde jako např. v Hradci Králové, nebo v České Třebové to bylo již dost dobře rozjeto a vloženo i milion sto tisíc a kamarád Satan nabízel i deset milionů, ale proběhly volby vyměnili se na radnici politici a projekt trampského muzea byl odložen na neurčito (peníze vzal čert)!

Přicházeli i nabídky do kamenných muzeí, ale my jsme se snažili dodržet úmluvu sheriffů, aby vzniklo svoje trampské muzeum někde na kraji v lese s loukou, kde by se mohly pořádat doprovodné programy. S touto ideou jsme žili až do letošního roku. Mezitím se bohužel neuskutečnil projekt ,, Expozice trampingu ,, v NM a kamarádi, kteří se svými relikviemi váhaly počaly hromadně předávat tyto své věci k nám do trampského muzea. Zaplnily se deposity v Holicích, Hradci Králové i Heř. Městci a hrozilo odmítání dalších darů ve prospěch muzea a to jsme nechtěli!

Z tohoto a i jiných důvodů se realizační tým spolu sheriffem KFTP dohodli, že bude třeba zvolit kompromisní řešení a přijmout některou variantu do kamenného muzea. Za současných politických i finančních podmínek se tato varianta jeví jako jediná možná.

Již před pěti lety nás oslovil majitel Doudlebského panství p. Petr Dujka s možností umístění trampského muzea v jeho prostorách v Přírodovědeckém muzeu, kam by trampské muzeum zapadlo. Tehdy jsme jej odmítli, že se snažíme jít ideí kterou si trampové zvolili. Když Petr Dujka letos na výstavě v Chrasti opětovně nabídl prostory ve svém zámku, jednomyslně jsme se dohodli, že tentokráte již jeho nabídku neodmítneme. Jako kdyby to věděl, tak prostory v Přírodovědeckém muzeu pět let  nechával  pro využití trampského muzea.  Slovo dalo slovo a na zámku v Doudlebách se od začátku léta připravuje expozice Trampského muzea. I naši kamarádi právníci připravují smlouvu o předání trampských exponátů a smlouvu o provozování trampského muzea ……

V současné době jsou návrhy smluv v připomínkovém řízení a v dohledné době by mohlo dojít k podpisu smluv. Připravuje se projekt na zařízení prostor expozice trampského muzea t.j. prosklené stoly, vytríny, závěsný program do kterých by se počaly instalovat trampské exponáty a pokud by všechno šlo hladce, je záměr všech zainteresovaných, aby První stálé trampské muzeum, bylo otevřeno 1. 5. 2023 svoji vernisáží. 

Realizační tým výstav trampského muzea se  sheriffem KFTP kamarádem Plavčíkem dohodl, že Mobilní verzi trampského muzea si ponecháme a i nadále budeme vystavovat Mobilní trampské muzeum po České a Slovenské republice na trampských i ne trampských akcích.

Kamarádi, Vy kteří se rozhodnete přispět do rozšíření sbírek fondu trampského muzea, můžete i nadále využívat možnost předávání, nebo zasílání správci trampského muzea Jiří Fred Jedlička, Smetanova 591, 534 01 Holice. Zde budou dary roztříděny a pomocí  číslovaných převodek předávány do Stálého trampského muzea na zámek v Doudlebách nad Orlicí.

Kamarádi, Vy kteří jste v minulosti, nebo by jste rádi i v současnosti, či budoucnosti podpořili sponzorsky provoz a sbírky Mobilního trampského muzea, máte možnost zasílat své sponzorské, finanční příspěvky na účet č. :  2900378198/2010

Další případné informace e-mail : jirka.fred@gmail.com,  tel. : 732 340 998

Kamarádi, děkujeme Vám za projevenou kamarádskou spolupráci a do dalších toulek Vám přejeme mnoho a mnoho zdraví.

Na závěr si Vás srdečně dovolujeme pozvat na náš 6. Muzejní potlach,

za tým trampského muzea, ahoj Fred

pozn. red.: príspevok neprešiel jazykovou úpravou

 

 

Comments are closed.