Výročia trampských osád v r. 2023 – I.

Zverejnené výročia vychádzajú z Pekelníkom spracovaného prehľadu viac ako 1500 trampských osád súčasných i minulých, datovaného apríl 2019. Zoznam je súčasťou Pekelníkovej KRONIKY TRAMPSKÝCH OSÁD, ktorá bola priebežne uverejňovaná na webe trampnet.sk
Vzhľadom na to, že Trampnet slúži už len ako archív, bez možnosti vykonávania zmien a opráv, budeme prípadné aktualizácie zverejňovať na stránkach časopisu Severka a webe trampskemuzeum.sk.

Akékoľvek doplnky, upresnenia a otázky môžeš smerovať na kontakty TZ Severka.

1933

DUNAJKLUB – Bratislava
GLAZEROVKA – Bratislava
GRANADA – Bratislava
OAHU – Trnava
YUKON – Bratislava

1938

BEDUÍN – Bratislava
DESPERADO – Bratislava
DOBRODRUH – Bratislava, Rača
NEVADA – Bratislava, Rača
TEXAS – Bratislava
TORONTO – Bratislava
UTAH – Bratislava

1943

FLORIDA – Bratislava
KAMARÁT – Bratislava
MEXO – Bratislava, Trnávka
POLÁRKA – Bratislava
RUDÝ BLESK – Bratislava
ŠEDÍ VLCI – Bratislava, Rača
TÚLAVÝCH SAMOTÁROV – Bratislava

1948

AGANDA – Bratislava
ARIZONA – Bratislava
ČIERNY LARSEN – Bratislava
HOBO – Bratislava
HOLČIČKA – Bratislava
JASKOVÁCI – Bratislava
JERRY LARSEN – Bratislava
KANSAS – Bratislava
KARIBU – Bratislava
MANITOBA – Bratislava
MATINATA – Bratislava
MATOPOKA – Bratislava
MERIDA – Bratislava
MONTREÁL – Bratislava
NOČNÍ TULÁCI – Bratislava
RIVADA – Bratislava
RODRIGO  – Bratislava
SANTA PUELO – Bratislava
SATANI – Bratislava
SOMOSA – Bratislava
VESELÁ PÄŤKA – Bratislava
YUKON – Bratislava

Comments are closed.