Tramping v regiónoch 1

TRAMPING V REGIÓNE Turiec, Žilina, Orava, Kysuce

História trampingu v žilinskom regióne nebola nikdy systematicky preskúmaná. Trampské združenie Severka v rámci projektu „História a budúcnosť trampingu v žilinskom regióne“ zhromažďovalo v roku 2015 údaje o trampských osadách a ich činnosti v tejto oblasti. Z minulosti a dostupných zdrojov bolo známych cca 30 trampských osád v regióne Turca, cca 7 zo Žiliny a 4-5 z oblasti Oravy. História siaha do polovice 60-tych rokov, avšak posledne zachytený vznik trampskej osady v regióne bol z 90-tych rokov minulého storočia.

V začiatkoch práce sme vychádzali z knihy Údolia nestíchli (Dejiny Slovenského trampingu) – Zdeno Brčko Dočkal a kol., Tramp club Bratislava 1991 a Kroniky trampských osád – Jozef Pekelník Zelner, ? vydanie 2013 (na DVD nosiči). Tieto zdroje môžu poskytnúť základný prehlaď o existencii trampských osád v regióne. Následne sme vyhľadali a oslovili kamarátov, trampov, ktorí pomohli kontaktovať členov trampských osád – bývalých, či stále aktívnych, aby poskytli minimálne základné údaje o svojej osade. Zamerali sme sa na rok vzniku, zakladajúcich a ďalších členov, osadné symboly – vlajku a domovenku, informácie o často navštevovaných miestach, akciách a kontaktoch s inými osadami.
Celkovo sa takto podarilo získať základné údaje o 44 trampských zoskupeniach z regiónu Turca (o ďalších 11 zmienka, alebo čiastkové údaje), z toho osobitne 6 z Turčianskych Teplíc, 3 osady zo Žiliny, 15 z Oravy a 3 z Kysúc.

Na získavaní a spracovaní údajov sa podieľali členovia T.Z. Severka – Amazonka (región Turčianske Teplice, Žilina, Kysuce, Orava), Modok (Martin, Vrútky a okolie), D’Ady (koordinátor). Výdatne pomáhali kamaráti Puky a Guľa.
Údaje za jednotlivé osady v regiónoch poskytli, prípadne ich zozbierali mnohí kamaráti a kamarátky – Šakal, Dolfo, Frigo, Bubo, Gogo, Sova, Lady, Fúzik a Chaso (Martin, Vrútky a okolie), Dobo, Mrva, Joe (Turčianske Teplice), Lienka (Žilina), Istič (Kysuce), Zrzo, Jack, Skiro, Andy a Bojar (Orava).

Vo štvrtok 22. 10. 2015 sa v príjemnom prostredí Country clubu v Martine konal krst brožúrky, ktorá je hmatateľným výsledkom projektu. Do sveta ju živou vodou z Gaderského potoka uviedol Texo, šerif T.O. Florida za asistencie Amazonky (TZ Severka a T.O. Čierna puma) a Dilly (TZ Severka a T.O. Zlatý had) za prítomnosti cca 60 kamarátov nielen z najbližšieho okolia, ale aj zo Žiliny a Oravy.
V sobotu sme mali reprízu v Nižnej, kde nás po absolvovaní Furmanských ciest (tradičný prechod oravských trampských osád Prosieckou a Kvačianskou dolinou) prichýlila krčma U Šimánka. Krstu sa ujal kamarát Andy (T.O. Rančeri) a posypal brožúrku kamienkami z furmanských ciest.

Reportáž z krstu a podrobnejšie informácie o tomto projekte, doplnené fotografiami a videom od Texa, sú uverejnené v archívnom článku na stránke severka.online

V júni 2016 bolo vydané druhé – opravené a doplnené vydanie. Aj tu zaúradoval tlačiarenský, či skôr redakčný škriatok, tak si prosím opravte na strane 43 popisky k fotografiám:
– nesprávne oravské osady  správne T.O. Čierny orol na východniarskej akcii T.O. Dlhé nože s názvom Slávnosti hornádskych vlkov (1988)
– nesprávne Vorvaň  správne Simen, T.O. Čierny orol

Comments are closed.