Začiatky

Ako bolo na počiatku

TZ Severka si už pred pár rokmi vytýčilo ako jeden z cieľov svojej činnosti zriadenie a prevádzku trampského múzea. Už na pôvodnom webe Severky sa mohla verejnosť dozvedieť o niekoľkých aktivitách, ktoré vyústili do úspešnej výstavy “Svet trampingu” v SNM v Martine.

Myšlienku múzea trampingu na Slovensku oživil v novom tisícročí kamarát Frico z Kalnej nad Hronom. Keďže v Čechách tiež prebieha podobná iniciatíva pod vedením Sama (PHA) a Prcka (Tišnov), uskutočnilo sa v novembri 2003 prvé organizačné stretnutie na Hodruši.

Zúčastnili sa za českú stranu Sam, Prcek s partnerkou a Zuzana, za slovenskú domáci Frico, D’Ady za Severku, Puky ako možný spolupracovník v oblasti hudobnej kultúry a Tik z Košíc za východoslovenský región.

Účastníci si vymenili názory a pohľady na možný vývoj a smerovanie múzea a dohodli sa tiež na niekoľkých bodoch spoločného postupu. Kamaráti z Čiech spolu s Tikom si spravili v sobotu malý výjazd do okolia.


Už v novom roku sme kontaktovali p.Halmovú, riaditeľku SNM – Etnografického múzea, aby sme preskúmali nejaké možnosti spolupráce. Stretnutia sa zúčastnili Modok ako štatutár Združenia Severka, ktoré bude aktivity súvisiace s múzeom zastrešovať, Frico a D’Ady.

Načrtnuté možnosti nás príjemne prekvapili, nemali sme však veľké oči. Všetko mohlo závisieť od budúcej situácie v SNM, ale najmä od našich časových a finančných možností…

 

Žiaľ, predchádzajúci web má technické problémy a nezobrazuje správne texty so slovenskou diakritikou. Texty týkajúce sa múzea budeme postupne recyklovať a vkladať na túto stránku.

[Z ARCHÍVU] – Výstava Svet trampingu (október 2005)

[Z ARCHÍVU] – Z muzea na Stříbrný díl (január 2010)

[POKRAČOVANIE] – Čo je s tým múzeom? (október 2020)

Comments are closed.