Výročia trampských osád v r. 2024 – I.

Zverejnené výročia vychádzajú z Pekelníkom spracovaného prehľadu viac ako 1500 trampských osád súčasných i minulých, datovaného apríl 2019. Zoznam je súčasťou Pekelníkovej KRONIKY TRAMPSKÝCH OSÁD, ktorá bola priebežne uverejňovaná na webe trampnet.sk
Vzhľadom na to, že Trampnet slúži už len ako archív, bez možnosti vykonávania zmien a opráv, budeme prípadné aktualizácie zverejňovať na stránkach časopisu Severka a webe trampskemuzeum.sk.

Akékoľvek doplnky, upresnenia a otázky môžeš smerovať na kontakty TZ Severka.

1929

KOŇASINKA – Bratislava
RIVER CLUB – Bratislava
WIKING – Bratislava

1939

HAVAJ – Trnava
KONDOR – Bratislava

1944

HURIKÁN – Bratislava
OHIO – Bratislava Rača
OSADA VESELÝCH SAMOTÁROV (OVS) – Bratislava
SUPY – Bratislava

1949

PAMPERO – Bratislava
RED RIVER – Bratislava
TAJFÚN – Bratislava Ružinov

Comments are closed.