Čo je s tým múzeom?

Ako už mnohí čítali či počuli, Trampské združenie SEVERKA v spolupráci s ďalšími osobami a subjektmi z trampského sveta sa usilujú o vznik a sprevádzkovanie múzea trampingu, s dôrazom na ten slovenský.
Je zozbieraných veľa historických písomností a artefaktov, budúcich exponátov, stále však chýba to hlavné: „kamenné“ múzeum, priestory, kde by bolo možné zbierky vystaviť fyzicky.
O plánoch sa už povedalo dosť, teraz je namieste uviesť aktuálny stav. A ten mohol byť ďaleko lepší, keby nám plány nezhatila „koronakríza“. Takže, naše aktivity sa rozvíjajú v podstate v troch smeroch:

1. Múzeum v Blatnici

Toto má „pod palcom“ Guľa z T.O. Biely potok (MT), ktorý prebudoval priestory v jemu patriacej nehnuteľnosti. Hrubé aj tie drobnejšie stavebné práce sú v podstate hotové, zostáva zadať výrobu rôznych políc, panelov a podobne a vykonať ich montáže. Tu treba poznamenať, že všetko financuje Guľa z vlastných zdrojov, ktoré teraz, kvôli „korone“, došli a prestali dotekať. Inak by sme už o tomto čase múzeum otvárali…
Súčasťou múzea má byť aj jeho ekonomické zázemie, teda aktivity, ktoré budú zarábať na jeho prevádzku. Predajňa suvenírov, kaviarnička alebo čajovňa a tak. Kúsok odtiaľ je zastávka autobusu, takže po vandri vo Veľkej Fatre bude možnosť príjemného posedenia a občerstvenia v „domácom“ trampskom prostredí.


Blatnica 2016


Blatnica 2020

2. Depozit múzea v Martine

Samozrejme, jediný porovnávací pohľad na veľkosť priestorov v Blatnici a množstvo potenciálnych exponátov prináša jasno v tom, že mnohé artefakty by nebolo kde vystaviť, resp. zostali by nevidené. Týka sa to napríklad množstva spevníkov, časopisov, literatúry…
S podobným problémom zápasia všetky múzeá, preto si vytvárajú takzvaný depozit (Slovník súčasného slovenského jazyka  zaznamenáva slovo depozit depozitár ako synonymá vo význame „miesto uloženia istého materiálu, často odborne usporiadaného“). Keď som v okolí Martina robil prieskum vhodných priestorov pre „náš“ depozit, zistil som, že niektoré vhodné objekty sú už na prasknutie zapratané depozitom Slovenského národného múzea…
Možnosť sa však vynorila v areáli bývalých vojenských Skladoch investičného materiálu v Martine-Priekope, ktorý prešiel pod správu Mesta Martin. Sídlia tam už viaceré podobné neziskové organizácie, ba dokonca múzeá: Hasičské múzeum, Železničné múzeum, Klub vojenskej histórie, … Priestory sú veľké, vlastne haly vo viacerých objektoch, každá so samostatným vchodom. Takýto priestor máme sľúbený aj my.
Problém je, že všetky na prízemí sú už momentálne obsadené a tak sa čaká na rekonštrukciu tých na poschodí. Tá mala prebehnúť začiatkom roku 2020, ale kvôli „korone“ (zasa), všetko zastalo. Posledná informácia je, že sa mám ozvať koncom tohto októbra (2020).
Naša predstava o využití tohto priestoru je taká, že by bol využívaný hlavne na triedenie a ukladanie materiálov a prístup doň by (asi) mali hlavne „trampskí historici“. Zároveň by sa tam dali pripravovať a po skončení zasa odkladať tematické výstavy pre múzeum v Blatnici.
Bonusom takéhoto depozitu je, že sa zaň neplatí, organizácie, ktoré sú „v nájme“ platia brigádnickymi hodinami (keď treba spraviť niečo v areáli).


Sklady investičného materiálu v Martine-Priekope

3. Virtuálne múzeum

Samozrejme, mnohé naše zbierkové fondy sú, či budú prístupné aj v elektronickej forme, preto sme zaregistrovali a rozbiehame túto webovú stránku. V prevádzke je aj stránka www.severka.online, na ktorú tiež pridávame veľa materiálov z trampskej histórie. Žiaľ, predchádzajúci web má technické problémy a nezobrazuje správne texty so slovenskou diakritikou. Texty týkajúce sa múzea budeme postupne recyklovať a vkladať na túto stránku.
Asi nenapredujeme  rýchlosťou podľa vašich predstáv, ale je nás na to v podstate len pár a tejto činnosti sa všetci venujeme popri našich bežných pracovných, rodinných a trampských životoch.

Snáď som zodpovedal aspoň niečo z vami často kladených otázok.

Modok

evidencia zbierkových predmetov

Comments are closed.