ARCHÍV – Výstava Svet trampingu

(článok je recyklovaný z archívnych webových stránok “severka.nfo.sk”)

V piatok 28. októbra 2005 sa v budove Slovenského národného múzea na Malej Hore v Martine uskutočnilo otvorenie výstavy Svet trampingu, ktorú v spolupráci s Trampským združením Severka pripravilo Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Čechov na Slovensku. Na vernisáži sa zúčastnilo viacero osobností slovenského trampingu a príbuzných “lesných hnutí”, vrátane Jima z bratislavskej trampskej osady Utah, založenej roku 1938. Otvorila ju Vlajka, trampská hymna, v podaní vrútockej kapely Náhodní pocestní, po nej nasledovali príhovory organizátorov a prípitok spomínaného zástupcu nestorov slovenského trampingu z T.O.Utah.

Výstava, ktorá potrvá od 28. októbra 2005 do 31. januára 2006, oboznamuje návštevníkov s drsným i romantickým svetom “lesného národa” – trampov, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Históriu a súčasnosť trampského hnutia mapuje prostredníctvom dobových textov, fotografií a často unikátnych exponátov.

Expozícia je rozdelená do troch častí. Prvá jej časť je venovaná histórii trampského hnutia a predstaveniu jeho výstroje a symbolov. Nechýba v nej vlajkový stožiar s vlajkami osád, ukážky domoveniek, starých osadných kroník, kníh a časopisov, ba ani pamätná placka Johna Hawkinsa, udeľovaná za zásluhy o rozvoj trampského hnutia.

Druhá časť výstavy je zasvätená trampskej tvorivosti vo všetkých jej formách. Ukážky literárnej tvorby, trampských spevníkov a časopisov, maľovaných výherných, pamätných a účastníckych placiek dopĺňajú artefakty s indiánskymi motívmi, drevorezby, kreslené trampské vtipy, potlachový bar – “saloon” s hudobnými nástrojmi a detské indiánske tee-pee.

Tretia časť výstavy predstavuje prostredníctvom dobových i pomerne čerstvých fotografií, ukážok rôznych prístreškov a výstroja pobyt trampov v prírode. Tematicky zostavené panely ponúkajú predstavu o rôznorodosti trampských aktivít, vrátane brigád na ochranu prírody.

Ako sprievodné podujatie tejto výstavy sa v sobotu 29. októbra v Múzeu slovenskej dediny v Martine uskutočnil Večer Severky. Počas dňa prebiehalo premietanie dobových filmov s trampskou tematikou a výučba country tancov. Večer pri slávnostnom ohni, zapáleného čistým spôsobom len za pomoci kresadla, hrala kombinovaná zostava, zložená z členov známych bratislavských skupín Harvestri a Pekaringo a topoľčianskej Pohody. Súčasťou večerného programu, ktorého sa zúčastnilo približne 130 ľudí, bolo vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže, vyhlásenej redakciou Trampského občasníka SEVERKA a prečítanie ocenených diel. Ich autorom boli odovzdané maľované výherné placky.

Veselá zábava potom pokračovala v objekte Oravskej krčmy a Moškoveckej vozárne.

Modok (tlačová správa)

Trampská výstava. A čo ďalej ?

Po prvotnej príčine musíme zaloviť v pamäti. Niekoľko rokov dozadu, keď Frico prvýkrát spomenul myšlienku vzniku trampského múzea. Potom mnoho rozhovorov, vyjasňovanie pojmov a presviedčanie kamarátov, aj samých seba, že niečo také má zmysel. Oslovovanie ľudí, ktorí majú vedomosti o to, čo je to vôbec múzeum a čo všetko to obnáša. Prvý konkrétny krok bolo stretnutie na Hodruši koncom roku 2003, kde sa zišli organizátori (?) Frico (J.Flídr – Kalná n.Hr.), D’Ady (A.Mezei – Hronsek), Tik (T.Kováč – Košice), Puky (Ľ.Wágner – B.Bystrica) a “kolegovia” z Českej republiky – J. Sam Belda, M. Prcek Navrátil a Zuzana Poláčková. Výmena skúseností a náčrt možnosti pracovať na spoločnom – československom projekte trampského múzea. Napriek niekoľkým nasledujúcim vzájomným kontaktom budeme ďalej sledovať len “slovenskú linku” …

Vo februári 2004 zástupcovia Trampského združenia Severka – Modok (J.Dulla – Martin), Frico a D’Ady navštívili Slovenské národné múzeum v Martine, kde konzultovali možnosti vzniku trampského múzea s p.riaditeľkou Halmovou a pracovníčkou Múzea kultúry čechov na Slovensku H.Zelinovou. Práve Hanka Zelinová bola tou osobou, ktorá navrhla ako prvý krok usporiadanie výstavy.

Od tej chvíle sa začalo odvíjať kvantum práce, ktoré sa zavŕšilo 28.10.2005. Akoby symbolicky v deň vzniku prvej ČSR bola otvorená výstava SVET TRAMPINGU – Svet voľnosti a kamarátstva. Niekoľkokrát menený termín a tiež miesto konania malo pozitívne vyvrcholenie. Priestory v hlavnej budove SNM, tri veľké miestnosti, panely, vitríny… Preskočím tú etapu chaosu, zháňania, triedenia a inštalácie materiálu, dvoj- aj trojrozmerného, cenných originálov aj kvalitných kópií. Výsledkom je výstava, ktorá by mala aj “civilom” ukázať, čo všetko je tramping, jeho históriu, prejavy počas viac ako osemdesiat rokov existencie. Ľuďom z bratstva zalomeného palca zasa pripomenúť kde všade boli, čo zažili a koho na svojich cestách stretli.

A tak v prvej miestnosti dominuje potlachovisko s pagodou, vlajkový kríž a totem. Obvodové steny sú lemované textami dokumentujúcimi podstatu a históriu trampského hnutia, vo vitrínach a pod vlajkovým krížom vidíme kroniky staré mnoho desiatok rokov. Druhá miestnosť je venovaná trampskej tvorivosti všetkého druhu – camrátka, placky, nože a ďalšie výrobky, indiánske oblečenie, ozdoby a úžitkové predmety, maľby a grafiky, panely venované Saloonu TT. V kúte návštevník môže nahliadnuť do maľovaného teepee, alebo sa pristaviť pri saloone, ako ho pozná hoci z potlachu. Tretiu miestnosť vypĺňajú hlavne trojrozmerné exponáty – historické vybavenie pri táborení, stan, ihlan, prístrešok, všetky vyzerajú tak, ako keby sa nocľažník chystal spať, či práve sa vybatolil z “teplého” spacáku. Nakoniec, jedna figurína tu aj v snehovom záhrabe vylihuje… V náprotivných kútoch sú opreté zimné veci – lyže a snežnice, v druhom zasa kanoe, ktoré veľa odjazdilo. Fotografiami a dokumentami na paneloch je mnohoraká činnosť trampov doplnená. Nie sú to len potlachy, či hudba, ale aj šport, záujem o históriu, pomoc prírode a výchova detí na táboroch.

Na spiatočnej ceste k východu z expozície sa môžete pristaviť pri prístrešku, kde výstavu podfarbuje reprodukovaná slovenská CFT hudba a na monitore beží fotoprezentácia. Vo vstupnej miestnosti sú k voľne dispozícii staršie čísla tlačovín a pri pamätnej Kronike príležitostná pečiatka do cancáku.

Keď teda budete vandrovať v okolí Martina, vo Veľkej či Malej Fatre, navštívte Slovenské národné múzeum na Malej hore. Na štvrtom poschodí vás čaká SVET TRAMPINGU. Výstava potrvá do 31.1.2006.

A čo ďalej ?

Pred inštaláciou výstavy sme sa naivne domnievali, že ju budeme môcť poňať ako putovnú. Zároveň s umiestnením posledného exponátu a uzavretím poslednej vitríny sme si však uvedomili, že takéto podmienky sa už nezopakujú a prevažnú väčšinu materiálov je nutné o tri mesiace vrátiť majiteľom. Aké teda máme možnosti ? Naďalej zbierať materiály a snažiť sa o prípravu nielen putovnej ale aj stálej expozície. Na to však treba okrem nadšenia jednotlivcov omnoho, omnoho viac…

Namiesto záveru.

Poďakovanie patrí okrem organizátorov zo Slovenského národného múzea – Múzea kultúry Čechov na Slovensku a Trampského združenia Severka všetkým tým desiatkam jednotlivcov a trampských osád od rieky Moravy po Košice, ktorí zapožičali, alebo venovali exponáty, inštalovali výstavu, zorganizovali sprievodnú akciu Večer Severky v skanzene – Múzeu slovenskej dediny a zabezpečili 1000+1 drobností pre zdar celej akcie. Ešte raz vďaka a ahoj !

D’Ady (písané pre Western World)

Comments are closed.