Výročia trampských osád v r.2020 – I.

1930

BIG HORN – Bratislava
BIG PINE – Bratislava
HLADNÍ VLCI – Stupava

1935

ČIERNI STRELCI – Bratislava, Rača

1940

AMAZONKY – Bratislava
BLESK – Bratislava
CANADA – Bratislava
ČIERNA TROJKA – Bratislava
MLÁĎATKÁ – Bratislava
MODRÁ HVIEZDA – Bratislava
MYŠÁCI – Bratislava
OSADA VESELÉHO MLÁDÍ – Bratislava
PIRÁT – Trnava
RIKATÁDO – Bratislava
SAMOTÁRI – Bratislava, Rača
SVAZ TRAMPSKÝCH OSÁD – Bratislava
VLCI – Bratislava
ZÁLESÁK – Bratislava

1945

ASKALONA – Bratislava
ČIERNY PARDAL – Bratislava, Rača
ELDORADO – Bratislava
NIAGARA – Bratislava
RIO – Bratislava
TORNÁDO – Bratislava
TRI KRUHY – Bratislava
VERNOSŤ – Bratislava, Rača
VERNOSŤ – Pezinok

O najstarších trampských osadách sa už takmer sto rokov po ich vzniku ťažko získavajú údaje. O osade Hladní vlci (alebo snáď presnejšie je písať Osada Hladných vlkov) zo Stupavy však existuje písomný doklad v časopise Tramp (Praha, roč. II.,  č. 35, zo dňa 17.10.1930).

V rubrike  “Drby z čundrů, osad a redakcie” trampskú osadu Hladných vlkov predstavujú ako novú osadu, s flekom na Pajštúnskom hrade.

V tej istej rubrike sa môžeme dočítať o výzve na spoločné stretnutie, adresované trampskej osade Waikiki.

 O ďalších dvoch osadách datovaných do roku 1930 píše Bob Hurikán v knihe Dějiny trampingu (Praha, 1940; str. 296):
“Roku 1930 vznikla druhá suchá osada BIG HORN a vzápětí BIG PINE. V první vládl šerif Dlouhej Karel a v druhé Hezoun Miron.
Roku 1931 přešla osada BIG PINE v čele s šerifem Hezounem Mironem, Bibim, Ňamtou, Lulůem a Fryšou do WAIKIKI…”

Bobove svedectvo o T.O. BIG HORN potvrdzuje aj drobná správa časopise TRAMP (Praha, roč. III.,  č. 14, zo dňa 2.4.1931)
Bratislavské „Bratstvo smrti“ sa rozširuje, objednáva vetší počet „Trampa“ a mení meno na Big Horn.

Z tohto je teda zrejmé, že už skôr existovala partia s názvom Bratstvo smrti, či si však hovorili trampská osada, sa už asi nedopátrame.

Zverejnené výročia vychádzajú z Pekelníkom spracovaného prehľadu viac ako 1500 trampských osád súčasných i minulých, datovaného apríl 2019. Zoznam je súčasťou Pekelníkovej KRONIKY TRAMPSKÝCH OSÁD, ktorá bola priebežne uverejňovaná na webe trampnet.sk
Vzhľadom na to, že Trampnet slúži už len ako archív, bez možnosti vykonávania zmien a opráv, budeme prípadné aktualizácie zverejňovať na stránkach časopisu Severka a webe trampskemuzeum.sk.

Akékoľvek doplnky, upresnenia a otázky môžeš smerovať na kontaky TZ Severka.

Comments are closed.