ARCHÍV – Z muzea na Stříbrný díl

V dňoch 8.-10.1.2010 sa minidelegácia Trampského združenia SEVERKA v zostave Frico a D’Ady zúčastnila sleziny o.s. Naše muzeum, ktorá bola zameraná na nadviazanie spolupráce v rôznych regiónoch Čiech, Moravy aj Slovenska. Širšia dojmologická reportáž je na D’Adyho stránkach*, vrátane fotiek.

Tu v skratke prinášame zhodnotenie sleziny, ako to videl Frico…

Hlavným cieľom celého snaženia je vytvorenie zbierkového fondu v Národnom múzeu v takom rozsahu a kvalite, aby v roku 2018 bola súčasťou novootvorenej historickej budovy na Václavskom námestí­ aj trvalá expozí­cia venovaná československému trampingu. Kamaráti veľmi zdôrazňovali, že československého, pretože tramping chápu ako nedeliteľný politickými hranicami. (Čo teda je aj môj názor.)

Okrem toho je čiastkovým cieľom zostavenie putovnej výstavy, ktorá by mala byť pripravená v roku 2012. Podotýkam, že realizácia výstavy aj expozí­cie je v réžii Národného múzea. Náplňou činnosti združenia je tvorba zbierkového fondu, lebo na to Národné múzeum nemá kapacity. Preto je združení­m organizovaná sieť spolupracovní­kov-zberateľov. Pre nich bola vydaná prí­ručka “Kuchařka trampského sběratele”**. Je to inšpiratí­vna vec. Dostali sme aj my v tlačenej podobe a ponúkame ju na stiahnutie (viď link v predchádzajúcej vete). Je to prvý draft tohto manuálu, ktorý sa bude v niektorých detailoch v budúcnosti spresňovať, alebo dopĺňať.

Združenie však zozbierané veci pred odovzdaní­m do múzea aj dokumentuje. Na to má svoju zamestnankyňu! Ako sme sa dozvedeli, na činnosť majú teraz 2 000 000 Kč a ďalšie plánujú zí­skať z grantov. Priznávam, že po tejto informácii mi sánka padla poriadne ní­zko.
My sme informovali o činnosti Severky a našich zámerov ohľadne múzea. Debata o vzájomnej spolupráci bola trochu obmedzená tým, že na veľa informácií­, ktoré sme sa dozvedeli, sme neboli pripravení­ reagovať. Mnohé veci treba premyslieť a predebatiť.
Je jasné, že tento projekt je veľmi ambiciózny a je to šanca, ktorá sa nezopakuje.

V priebehu debaty zazneli dva bonmoty, ktoré stoja za vytesanie do mramoru:

Cesty mohou být různé, jenom vůli mějme všichni rovnou. (Béďa Šedifka)

Nejsme ti anebo ti. Všichni jsme národnosti trampské. (Kpt. Kid, volne cit.)

o.s.Naše muzeum má zriadené vlastné internetové stránky www.trampskemuzeum.cz***, ktoré sa však zatiaľ len rozbiehajú a tak postupne uverejní­me aj ďalšie ich materiály na webe Severky

* pozn.: stránka je zatiaľ funkčná, len vnorené linky sa stratili

** pozn.: link je aktualizovaný

*** pozn.: stránky sú dnes (marec 2022) dlhodobo neaktualizované

Comments are closed.